Adres

Bossestraat 2
5374 HT Schaijk

Garnizoenstraat 6d
5363VX Velp

Home

 

Kruispunt Psychologie, een praktijk voor psychologische zorg, biedt kortdurende hulp aan cliënten vanaf 18 jaar.

De behandeling richt zich veelal op klachtenvermindering, het aanleren van strategieën (hoe om te gaan met problemen en gebeurtenissen) en er wordt gekeken naar het voorkomen van klachten in de toekomst. De behandeldoelen worden samen met u opgesteld.

 

De wachttijd voor een intake (en meteen daaropvolgend de behandeling) is op dit moment: 

 

Vanwege te lange wachttijden is er tijdelijk helaas geen ruimte voor cliënten.

U kunt zich ook niet op de wachtlijst plaatsen. 

Neem contact op met uw huisarts of kijk op www.maasdorppsychologen.nl voor alternatieven. 

bijgewerkt op: 13 april 2021

 

Berichtgeving t.a.v. het Coronavirus: 

versie 7 van de richtlijn GGZ en Corona is gepubliceerd: (bijgewerkt 2 oktober 2020)

Hebben de aangescherpte maatregelen van het kabinet impact op face to face contacten?

Er zijn binnen het huidig kabinetsbeleid geen aanpassingen nodig in de organisatie van face to face contacten in de behandelingen. Een behandeling kan face to face plaatsvinden. De behandelaar streeft hierin samen met de cliënt te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Uiteraard nemen beiden de RIVM-richtlijnen in acht.

 

Mijn beroep wordt door de overheid beschouwd als een cruciaal beroep. Behandelingen in de vrijgevestigde praktijk kunnen gecontinueerd worden. Uiteraard wel met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid geven. Behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk, via bellen, beveiligd beeldbellen of face-to-face contact, in afstemming met de cliënt. (Bron: LVVP).

 

Derde versie ‘richtlijn GGZ en corona’ is gepubliceerd (21 april 2020). De geestelijke gezondheidszorg heeft de eigen specifieke richtlijn GGZ en corona herzien. In deze derde versie zijn onder andere een aantal wijzigingen doorgevoerd die logisch voortvloeien uit het feit dat de Nederlandse GGZ zich aan het voorbereiden is op de inrichting van de ‘anderhalve meter-maatschappij’, zoals in alle zorgsectoren nu gebeurt. Belangrijk is dat de richtlijn stelt dat face-to-face behandeling kan plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Face-to-face contact kan vervangen worden door alternatieven op afstand, zoals beeldbellen, indien de fysieke kwetsbaarheid van cliënt, mede-cliënt of behandelaar daar aanleiding toe geven. De keuze voor een behandelvorm is altijd het resultaat van shared decision making. We streven samen naar maatwerk in de best passende vorm.

De richtlijn is afgestemd met het RIVM, het versiebeheer berust bij Akwa GGZ. De richtlijn wordt met regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen (bron: Akwa GGZ).

Problematieken

Herkent u deze klachten?
Kruispunt Psychologie kan uiteenlopende klachten behandelen:

  • Angstklachten, paniek of fobieën
  • Somberheid, depressieve klachten
  • Werk- of studieproblemen
  • Verwerkingsproblemen na verlies of trauma
  • Levensfase problemen
  • Ongewenst gewoontegedrag
  • Vermoeidheid
  • Onzekerheid, moeite met opkomen voor jezelf
  • Een kort lontje hebben, moeite met stressmanagement
  • Piekeren, slecht slapen

Nieuws

BTW nummer22-10-2019

Verplicht vermelden BTW nummer

Lees meer

BIG-nummer22-02-2019

Per 1 april 2019 zijn BIG geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Lees meer

Verhuizing13-02-2019

Per 1 juni 2019 is Kruispunt Psychologie gevestigd in de Huisartsenpraktijk Schaijk, te Bossestraat 2. Lees meer
Meer nieuws