Adres

Bossestraat 2
5374 HT Schaijk

Garnizoenstraat 6d
5363VX Velp

Werkwijze

Een belangrijk speerpunt in de behandeling is technieken ontwikkelen om zelf (weer) grip te krijgen op klachten of situaties in het dagelijks leven. De behandeling wordt afgestemd op uw klachten en hulpvraag. Kruispunt Psychologie stelt in overleg met u de behandeldoelen op.

Kruispunt Psychologie behandelkamer Velp

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek. De intake bestaat uit een gesprek en het invullen van een vragenlijst.

Vragenlijst:

Dit is een online vragenformulier. U krijgt per email een link om deze vragenlijst online in te vullen.

Intakegesprek

U wordt verzocht de verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje mee te nemen naar het gesprek. In het eerste gesprek wordt veel informatie verzameld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: uw klachten, stressbronnen, uw sociale omstandigheden, uw hulpvraag en het behandeldoel. Het gesprek duurt 60 minuten. Op basis van het gesprek en de uitkomsten van de vragenlijst wordt een intakeverslag gemaakt. In het tweede gesprek nemen we samen het verslag door. Aan bod komen uw hulpvraag, de behandeldoelen en in overleg met u stellen wij een behandelplan op. Als u zich in de conclusies en behandelplan kunt vinden wordt uw toestemming gevraagd om het verslag te versturen naar uw huisarts en/of aan eventuele andere verwijzers. U kunt desgewenst zelf een kopie krijgen.

Als blijkt dat Kruispunt Psychologie niet de meest passende hulp kan bieden, omdat u specialistische of intensievere hulp nodig heeft, overleggen wij met u en uw huisarts over een eventuele doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Werkwijze behandeling

Kruispunt Psychologie biedt kortdurende zorg. De behandeling richt zich veelal op klachtenvermindering, het aanleren van strategieën en er wordt gekeken naar het voorkomen van klachten in de toekomst. De behandeldoelen worden samen met u opgesteld. Het streven is: zo kort als het kan, zo lang als het moet.

De frequentie van de gesprekken bepalen we in onderling overleg. In het begin van de behandeling zijn de gesprekken meestal wekelijks. De frequentie wordt in de loop van de behandeling verlaagd. Tussentijds bekijken we hoe u vindt dat de behandeling verloopt, welke doelen u al heeft bereikt en welke doelen er nog te behalen zijn.

Bij afsluiting worden de resultaten van de behandeling en, zo nodig, de vervolgstappen besproken. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief.