Adres

Bossestraat 2
5374 HT Schaijk

Garnizoenstraat 6d
5363VX Velp

Vergoedingen en tarieven

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, kortdurende behandeling. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Dit is een landelijke en blijvende wijziging. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Kijk op deze pagina voor meer informatie:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product, ieder met de bijbehorende behandelduur. (Kort, Middel of Intensief). Alle tijd die aan uw behandeling wordt besteed is in dit product opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (sessie of telefonisch contact) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie en dergelijke).

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde zorg. U moet de behandeling hiervoor zelf betalen of eventueel uit uw aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt.

Kruispunt Psychologie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in zijn tariefbeschikking (TB-REG-17613-01) het volgende besloten dat rechtsgeldig in 2017 door zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg leveren aan ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden in rekening mag worden gebracht: de vier zorgzwaarteproducten met maximaal de bijbehorende bedragen in euro’s: (Bron: NZA): Prestatie Kort: €472,65; Prestatie Middel: €805,34; Prestatie Intensief: €1.262,82; Prestatie Chronisch: €1.165,48. Zorgverzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken over de percentages van deze bedragen, Kruispunt Psychologie heeft afspraken variërend van 80 tot 96%.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €98,- per sessie. Het tarief voor deze niet-verzekerde zorg in mijn praktijk is €90,-. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers (behandeling zonder verwijzing) is €90,- .

Het tarief voor no-show (sessie niet tijdig afgezegd) is €80,- per gemiste afspraak. Afspraak afzeggen? Doe het uiterlijk 24 uur van tevoren en voorkom kosten.

Een sessie duurt 45 minuten.

Wij werken samen met: