Adres

Bossestraat 2
5374 HT Schaijk

Garnizoenstraat 6d
5363VX Velp

Nieuws

Voor- en nameting Telepsy

07-11-2016

Kruispunt Psychologie is als zorgaanbieder verplicht om vanaf 2017 ROM-gegevens aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit betreft de vragenlijsten/metingen via Telepsy. ROM is een meetmethode voor de toestand van cliënten met het oog op evaluatie en bijsturing van de behandeling. Het wordt ook gebruikt om vergelijkingen mogelijk te maken met landelijk gemiddelden.

Kruispunt Psychologie zal u voorafgaand en na afloop van de behandeling verzoeken een vragenlijst in te vullen.